โรงแรมดุสิตธานีมุมสูง

It started with a dream

ชื่อโรงแรม "ดุสิตธานี" เรียกง่าย บอกถึงความเป็นไทย มีความคล้องกันกับชื่อแดนสวรรค์ชั้นดุสิต และยังเป็นนามมงคลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเรียกเมืองจำลองที่ตั้งอยู่ที่พระราชวังพญาไทในปี พ.ศ 2461 พร้อมกับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่เคยเป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่พระยายมราชครั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้ว โรงแรมดุสิตธานียังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดและงานเลี้ยงฉลอง ในโอกาสนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเสด็จด้วย นับเป็นอีกครั้งที่ผู้ก่อตั้งโรงแรมได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ หลังจากที่ทรงเปิดโรงแรมปริ๊นเซส บนถนนเจริญกรุงเมื่อปี พ.ศ. 2492 อันเป็นที่มาของโรงแรมดุสิตธานีบนถนนสีลมทุกวันนี้

โรงแรมดุสิตธานีมุมสูง
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดและงานเลี้ยงฉลอง

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานีขึ้นมาด้วยความฝันที่จะสร้างโรงแรมของคนไทยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนี้ได้ จากคำบอกเล่าของคุณสุจิตรา ตังจิตต์กุล อดีตเลขานุการที่ทำงานกับดุสิตธานีตั้งแต่กำลังตอกเสาเข็ม และได้เห็นถึงความพยายามของท่านผู้หญิงและคุณสมพจน์ (น้องชาย) ที่จะสร้างโรงแรมห้าดาวที่ตอนนั้นคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรจนสำเร็จ ยืนยันว่าท่านผู้หญิงมองว่า "พนักงานทุกคนทุกแผนกมีความสำคัญ เป็นหัวใจของโรงแรม"

โรงแรมดุสิตธานีมุมสูง
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย

แต่ในช่วงเวลาเริ่มต้นของการสร้างโรงแรม ยังไม่เคยมีโรงแรมระดับห้าดาวในประเทศ ไม่มีการเรียนการสอนวิชาการโรงแรมที่จะสนับสนุนธุรกิจนี้ ดังนั้น นอกจากจะให้โรงแรมเวสเทิร์นมาวางระบบระเบียบแบบแผนอย่างที่ใช้ในอเมริกาและช่วยฝึกฝนพนักงานคนไทยโดยเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับมืออาชีพชาวต่างชาติแล้ว ยังมีการส่งพนักงานคนไทยไปเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศอีกด้วย

โรงแรมดุสิตธานีมุมสูง
ฝึกฝนพนักงานคนไทย

กำลังสำคัญที่ทำให้ชื่อของดุสิตธานีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจทั้งในเรื่องบริการห้องพัก ห้องอาหาร และการจัดเลี้ยงสำคัญๆ ก็คือ บุคลากร ไม่ว่าจะเข้ามาทำงานช่วงไหน ทำงานอยู่นานเท่าใด ในตำแหน่งหน้าที่ใด ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของครอบครัวดุสิตธานี ที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริการระดับมาตรฐานมืออาชีพ ทำด้วยใจรักและทุ่มเท สามารถสร้างความประทับใจด้วยเสน่ห์วัฒนธรรมไทยเช่นนี้

ความสำเร็จของโรงแรมดุสิตธานีจึงต้องขอบคุณพนักงานทุกคน สำหรับความร่วมมือร่วมใจกันสร้างและดูแล 'ความเป็นดุสิตธานี' ให้เป็นภาพจดจำของลูกค้าและคนทั่วไปตลอดไป

โรงแรมดุสิตธานีมุมสูง
โรงแรมดุสิตธานี

Related Article